Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (1), P. 56-63 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.056


Поверхнева структура сплаву Gd20Co80
В.Г. Кудін, С.Г. Розуван, В.С. Стащук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
64/13, вул. Володимирська, 01601 Київ, Україна

Анотація. Сплав Gd20Co80 досліджено за допомогою експериментальних методик спектральної еліпсометрії, атомно-силової та скануючої тунельної мікроскопії. Результати експериментів показали наявність евтектичної двофазної структури сплаву. Кластери фази з меншим питомим вмістом мали меншу концентрацію вільних носіїв, що приводило до менших значень тунельних струмів при вимірюваннях. Для аналізу експериментальних даних був розвинутий формалізм у рамках квантово-механічної методики конфігураційної взаємодії із застосуванням формалізму тридіагональних матриць Тепліца. Даний теоретичний підхід дозволив у деталях описати перехідний процес формування енергетичних зон у твердому тілі з порівняно невеликою кількістю атомів, що в тому числі, як один із наслідків, включає описання поверхневих станів Шоклі та поверхневого шару твердого тіла з неповністю сформованими енергетичними зонами. Спектрально-еліпсометричні вимірювання плівок сплаву Gd20Co80 підтвердили значну відмінність виміряних оптичних констант для плівок товщиною 20 нм та більш товстих плівок. Квантово-механічні чисельні розрахунки оптичних констант різних надкомірок хімічних сполук Gd-Co підтвердили отримані експериментальні та теоретичні результати.

Ключові слова:сплав гадоліній-кобальт, поверхневі стани Шоклі, конфігураційна взаємодія.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.