Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (1), P. 76-82 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.076


Генерація струму, нормального до поверхні антени, електромагнітними хвилями та його застосування у високочутливому приймачі

В.Н. Добровольський

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
41, проспект Науки, 03680 Київ, Україна

Анотація. Розглянуто генерування початкового струму, нормального до поверхні антени, електромагнітними хвилями. Показано, що кут ковзання (або падіння) хвилі з електричним вектором у площині, нормальним до поверхні, змінює опір випромінювання у широкому діапазоні його значень. Ця властивість дозволяє узгоджувати імпеданси випромінювання та навантаження. Пропонується використовувати цю властивість для створення високочутливого приймача випромінювання. У зв’язку з цим завданням побудовано модель детектування вхідного сигналу випромінювання квадратичним детектором прямого детектування в стаціонарному режимі з діодом, включеним як навантаження. Отримані результати доводять, що діод з високим диференціальним опором може ефективно працювати з антеною. Підвищення опору збільшує напругу відгуку детектора, його чутливість і зменшує еквівалентну шумову потужність приймача випромінювання. Можливе вдосконалення цих характеристик на порядки. Розглянутий механізм може бути застосований до детекторів інфрачервоного діапазону спектра, і збільшення довжини хвилі, в принципі, не обмежує його функціонування.

Ключові слова: узгодження імпедансів випромінювання та навантаження, квадратичний детектор, низька еквівалентна шумова потужність, діод Шотткі.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.