Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (1), P. 036-042 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.01.036


Особливі закономірності пониження температури росту високоякісних напівпровідникових плівок CdTe
П.П. Москвін1, Л.В. Рашковецький2, С.В. Пляцко2, С.П.Семенець1

1 Zhytomyr Polytechnic State University
103, Chudnivska str., 10005 Zhytomyr, Ukraine
E-mail: moskvinpavel56@gmail.com
2V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine
41, prospect Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
E-mail: rashlv@ukr.net

Анотація. Для отримання напівпровідникових епітаксіальних плівок A 2 B 6 з підвищеною структурною досконалістю з власної рідкої фази запропоновано застосовувати технологічний процес, в якому температура синтезу змінюється таким чином, щоб забезпечити постійну швидкість росту плівок протягом всього часу процесу. Закономірності зміни температури з часом для такого роду процесів знайдено на основі моделі дифузійно-обмеженої кристалізації. Розроблену модель реалізовано чисельними методами і застосовано до опису процесу росту плівок телуриду кадмію. Отримано кількісні дані про закони зміни температури синтезу, які можуть служити основою для вибору температурно-часових режимів вирощування плівок телуриду кадмію з постійною швидкістю фазоутворення

Ключові слова: епітаксіальний шар, твердий розчин A2B6, сполука CdTe, рідинно-фазова епітаксія, кінетика кристалізації, технологія переохолодження.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.