Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (1), P. 043–048 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.01.043


Порівняння особливостей фононних спектрів кристалів сімейства аргіродитів при різних комбінаціях орбіт, заселених атомами Ag (Cu)
І.І. Небола1, A.Ф. Катаниця1, I.М. Шкирта2, Ю.O. Пал1, I.П. Студеняк1, M. Timko3, P. Kopčanský3

1Uzhhorod National University, Faculty of Physics, 3, Narodna Sq., 88000 Uzhhorod, Ukraine
2Mukachevo State University, 26, Uzhhorodska str., 89600 Mukachevo, Ukraine
3Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, 47, Watsonova str., 04001 Košice, Slovakia
E-mail: ivan.nebola@uzhnu.edu.ua

Анотація. Роботу присвячено модельним розрахункам фононних спектрів кристалів сімейства аргіродитів, а саме Ag 7 GeSe 5 I and Cu 7 GeSe 5 I (Ag 7 SiS 5 I and Cu 7 SiS 5 I). Специфікою кристалічної структури цих кристалів є реалізація змінної часткової заселеності різних кристалографічних орбіт атомами Cu, I та Ag (у 24(g) і 48(h) Positions Multiplicity, Wyckoff letter, Site symmetry просторової групи m F 3 4 ), з якими пов’язується висока суперіонна провідність у кристалах цього сімейства. У роботі наведено співставлення модельних фононних спектрів, розрахованих з урахуванням трьох різних конфігурацій заселеності орбіт атомами Cu та Ag (6 + 1, 5 + 2 і 4 + 3), при виборі однакової решіткової моделі для елементарної комірки та набору силових постійних кожного з кристалів. Розрахунки здійснювалися шляхом знаходження власних значень узагальненої динамічної матриці, збуреної модуляційними функціями дефекту мас, які отримано в концепції надпросторової симетрії. Показано, що фононні спектри не зазнають значних якісних змін, що може служити непрямим доказом можливості реалізації стрибкового механізму суперіонної провідності в цих кристалах у високотемпературній фазі.

Ключові слова: надпросторова симетрія, фононний спектр, силова постійна, вектор модуляції, динамічна матриця.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.