Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (1), P. 049-057 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.01.049


Фотолюмінесценція нанокомпозитів на основі меланіну та похідного фулерену
А.О. Костецький1*, Ю.П. Пирятинський1, А.Б. Вербицький1, П.М. Луцик2, А.Г. Рожин2

1Institute of Physics, National Academy of Sciences of Ukraine,
46, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
2Aston University, Aston Triangle, B47ET Birmingham, UK
* Corresponding author e-mail : tohakostet@gmail.com

Анотація. У цій роботі представлено дослідження фотолюмінесцентних властивостей молекулярних композитів, що складаються з меланіну та електронно-акцепторного матеріалу – похідного фулерену, метилового ефіру [6,6]-феніл- C61-масляної кислоти (PCBM). Такі молекулярні композити недостатньо вивчені і є перспективними для молекулярної електроніки природних матеріалів, зокрема для органічних сонячних елементів. Новизна даної роботи полягає у дослідженні спектрів фотолюмінесценції цих молекулярних сумішей і нанокомпозитів у різних розчинниках (хлороформі, ацетонітрилі, толуолі), а також у полістирольній матриці. Ці дослідження проводилися при різних температурах, зокрема при температурі рідкого гелію (4,2 K). Отримані результати дозволили детальніше розглянути механізми агрегації та донорно-акцепторної взаємодії меланіну та PCBM.

Ключові слова: фотолюмінесценція, меланін, стан перенесення заряду, PCBM, C 60 , спектр випромінювання з часовим розділенням, донорно-акцепторний комплекс.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.