Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (2), P. 148-153 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.148


Виготовлення та провідність тонких композитних плівок PEDOT:PSS-CNT
С.В. Мамикін, І.Б. Мамонтова, Т.С. Лунько, О.С. Кондратенко, В.Р. Романюк

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
41, проспект Науки, 03680 Київ, Україна

Анотація. У цій роботі порівнюються два методи виготовлення композитних провідних плівок, що складаються з одностінних вуглецевих нанотрубок (SWCNT) та PEDOT:PSS, для отримання плівок з високою провідністю та прозорістю для їх використання в структурах сонячних елементів на основі Si. Товщину та оптичні параметри плівок визначали на основі спектральної еліпсометрії в спектральному діапазоні 0.6…5.0 еВ. Електрофізичні параметри були отримані за допомогою вимірювань 4-зондовим методом. Наші результати показали, що метод пошарового осадження SWCNT та PEDOT:PSS дозволяє отримувати плівки з набагато більшою провідністю (220…306 S/сm) порівняно із способом нанесення плівки з їх суміші (6…209 S/сm).

Ключові слова: PEDOT:PSS, SWCNT, композитні плівки, провідність, оптичні властивості, пошарове осадження.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.