Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (2), P. 154-159 (2021).


Вплив магнітних наночастинок на діелектричні властивості трансформаторної олії Shell oil
О.В. Ковальчук1,2,3, О.Б. Нестеренко1, В.Й. Котовський2, І.П. Студеняк4, Т.М. Ковальчук5, K. Paulovičová6, M. Timko6, P. Kopčanský6, K. Parekh7, R.V. Upadhyay7

1Київський національний університет технологій та дизайну,
2, вул. Немировича-Данченка, 01011 Київ, Україна
2Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
37, проспект Перемоги, 03056 Київ, Україна
3Інститут фізики, НАН України
46, проспект Науки, 03680 Київ, Україна
4Ужгородський національний університет, фізичний факультет
46, вул. Підгірна, 88000 Ужгород, Україна
5Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
41, проспект Науки, 03680 Київ, Україна
6Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences
47, Watsonova str., 04001 Košice, Slovakia
7Dr. K C Patel Research & Development Centre, Charotar University of Science & Technology,
CHARSUAT campus, Changa-388421, Gujarat, India

Анотація. Досліджено вплив двох типів нанодомішок MF1 та MF2 на діелектричні властивості трансформаторної олії Shell oil при температурі 293 K. Показано, що такі магнітні домішки несуттєво впливають на величину діелектричної проникності Shell oil, проте більш суттєво збільшують її провідність, причому домішка MF1 збільшує провідність трансформаторної олії у 4 рази більше, ніж домішка MF2. Встановлено, що низькочастотну діелектричну релаксацію, яка виникає у досліджуваних зразках, можна описати рівнянням Коул–Коула. Оцінено параметри такого релаксаційного процесу і вплив на них різного типу магнітних домішок.

Ключові слова: ндіелектрична спектроскопія, діелектрична релаксація, рівняння Коул–Коула, магнітні нанодомішки, діелектричні властивості.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.