Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (2), P. 218-226 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.218


Активна оптико-електронна система виявлення об’єктів з використанням динамічної спектральної обробки оптичного випромінювання
Л.Ф. Купченко, В.Д. Карлов, А.С. Риб’як, О.О. Гурін, А.В. Пономарь

Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба
77/79, вул. Сумська, 61023 Харків, Україна

Анотація. У статті розглянуто дослідження в області спектральної обробки зображень та лазерного бачення. За характером формування інформаційних полів (полів випромінювання) оптико-електронні системи можна поділити на пасивні та активні. Пасивні оптико-електронні системи використовують інформаційні поля, які формуються природними джерелами випромінювання, а активні передбачають використання штучних джерел. Проведено порівняльний аналіз математичних та фізичних аспектів побудови оптико-електронних систем з динамічною спектральною обробкою оптичного випромінювання пасивного та активного типів. Показано, що керована динамічна спектральна обробка оптичного випромінювання реалізується у пасивних та активних оптико-електронних системах за одним і тим же алгоритмом, який представляє собою роботу оптичного процесора, що виконує математичну операцію скалярного множення вектора на вектор. Розроблено структуру схеми активної оптико-електронної системи з динамічною спектральною обробкою. Із використанням основних положень теорії детектування сигналів розроблено алгоритм оптимального виявлення оптичних сигналів. Проведено математичне моделювання процесу виявлення об’єкта на неоднорідному фоні. Показано, що в результаті оптимальної динамічної спектральної обробки оптичного випромінювання в активній оптико-електронній системі вдалось виокремити корисний оптичний сигнал, повністю заглушивши при цьому сигнал фону.

Ключові слова: активна оптико-електронна система, динамічна спектральна фільтрація, оптимальне виявлення, лазерне бачення.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.