Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (2), P. 227-233 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.227


Оптичний сенсор для виявлення мікотоксинів
O.В. Гудзь1, A.Д. Карп’юк2, Б.Л. Голуб1, A.O. Дудник1, O.В. Бушма3

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
15, вул. Героїв Оборони, 03041 Київ, Україна
2ТОВ «БІОСЕНС УКРАЇНА», 1A, літера 2, вул. Магнітогорська, 02606 Київ, Україна
3Київський університет імені Бориса Грінченка
18/2, вул. Бульварно-Кудрявська, 04053 Київ, Україна

Анотація. Проаналізовано методи виявлення мікотоксинів у сільськогосподарській продукції. Показано переваги використання флюоресцентних методів для експрес-діагностики наявності мікотоксинів у зразках. Представлено розробку оптичного біосенсора, який дозволяє у польових умовах виявляти мікотоксини. Показано принципи функціонування та запропоновано конструктивне рішення датчика. Розроблено та апробовано електрооптичну схему отримання інформаційного сигналу. Особливу увагу приділено вибору елементної бази запропонованого мікосенсора. Показано принципи і процедура його валідації. Наведено практичні результати тестування розробленого технічного рішення. Досягнута відносна похибка при лінійній апроксимації характеристики перетворення сенсора у діапазоні концентрацій 0…100 ppb при температурі 15…25 °С не перевищує 2%. Розроблений сенсор можна використовувати в галузі сільського господарства для швидкого визначення присутності мікотоксинів і оцінки рівня такого забруднення продукції.

Ключові слова: біосенсори, оптичний сенсор, мікотоксини, флуорометрія.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.