Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (3), P. 282-288 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.03.282


Особливості мікротвердості та термодинамічна стійкість твердих розчинів Cd1–xMnxTe
К.С. Дремлюженко1, І.Н. Юрійчук2, З.І. Захарук2, В.Г. Дейбук2*

1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, 03680 Kyiv, Ukraine
2Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 58012 Chernivtsi, Ukraine
*Corresponding author e-mail: v.deibuk@chnu.edu.ua

Анотація. Досліджено особливості плавлення та вирощування кристалів твердих розчинів Cd1–xMnxTe (0.02 ⋝ x ⋜ 0.55), а також залежність їх мікротвердості від складу. Експериментально виявлено локальні максимуми мікротвердості при х = 0.14 та 0.46. Розглянуто термодинаміку утворення Cd1–xMnxTe у моделі дельта-параметрa ґратки, а також побудовано фазову діаграму спінодального розпаду даних твердих розчинів. Методом емпіричного псевдопотенціалу проведено аналіз розподілу густини валентного заряду при формуванні Cd1–xMnxTe та його впливу на перебудову хімічного зв’язку. Стабільність твердих розчинів визначається не лише різницею постійних ґратки бінарних сполук CdTe та MnTe, а й обміном заряду між зв’язками з різним ступенем іонності та зміною характеру хімічного зв’язку.

Ключові слова: мікротвердість, напівпровідник, твердий розчин, термодинамічна стійкість, спінодальний розпад.


Назад до 25 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.