Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (3), P. 294-302 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.03.294


Вплив розмірів кристалітів на електричні властивості керамічних матеріалів на основі Ag6PS5I
А.І. Погодін1*, І.О. Шендер1, М.Й. Філеп1,2, О.П. Кохан1, О.І. Симканич1, Т.О. Малаховська1, Л.М. Сусліков1, П. Копчанський3

1Uzhhorod National University, 46, Pidgirna str., 88000 Uzhhorod, Ukraine
2Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, 6, Kossuth Sq., 90200 Beregovo, Ukraine
3Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, 47, Watsonova str., 04001 Košice, Slovakia
*Corresponding author e-mail: artempogodin88@gmail.com


Анотація. Шляхом розмелювання попередньо синтезованого Ag6PS5I в агатовій ступці та планетарному кульовому млині одержано мікро- та нанокристалічні порошки, які в подальшому досліджено з використанням методів XRD та SEM. Методом холодного пресування одержаних порошків з подальшим відпалом при температурі 923 K виготовлено відповідні керамічні матеріали у формі дисків з густиною (91…94) ± 1% від теоретичної. Значення іонної та електронної складових загальної електропровідності одержано шляхом аналізу відповідних частотних залежностей загальної електропровідності на діаграмах Найквіста з використанням еквівалентних схем електродів. Установлено, що зменшення розмірів кристалітів керамічних матеріалів, виготовлених на основі Ag6PS5I, приводить до незначного зростання іонної складової та суттєвого зростання електронної складової провідності, що викликає зменшення співвідношення між ними.

Ключові слова: аргіродит, суперіонний провідник, кераміка, імпедансна спектроскопія, електропровідність.


Назад до 25 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.