Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (3), P. 303-314 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.03.303


Визначення оптичних параметрів квазімонохроматичних світлодіодів для створення систем освітлення з регульованою корельованою колірною температурою
Д.В. Пекур1, В.М. Сорокін1, Ю.Є. Ніколаєнко2, І.В. Пекур1, М.А. Міняйло1

1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
41, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine,
E-mail: demid.pekur@gmail.com, vsorokin@isp.kiev.ua
2National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
37, prosp. Peremohy, 03056 Kyiv, Ukraine,
E-mail: y.nikolaenko@kpi.ua

Анотація. У статті запропоновано новий спосіб визначення оптимальних пікових довжин хвиль квазімонохроматичних світлодіодів при комбінуванні їх з широкосмуговими потужними білими світлодіодами для систем освітлення з регульованою корельованою колірною температурою. На основі моделювання спектра результуючого випромінювання показано придатність розробленого способу для реалізації світлодіодних систем освітлення з можливістю зміни параметрів синтезованого світла. Визначено довжини хвиль квазімонохроматичних світлодіодів (474 та 600 нм), які забезпечують найбільш широкий діапазон регулювання корельованої колірної температури в комбінації з базовим білим світлодіодом (CreeCMA 2550). Квазімонохроматичні світлодіоди з визначеними оптимальними спектральними параметрами дозволяють забезпечити регулювання корельованої колірної температури в діапазоні від 3098 до 6712 K при підтримці високих значень індексу кольоропередачі (понад 80) на переважній (від 3098 до 5600 K) частині доступного діапазону регулювання.

Ключові слова: світлодіод, регульоване біле світло, штучне освітлення, корельована колірна температура, Duv, індекс кольоропередачі.


Назад до 25 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.