Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (1), P. 26-33 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.026


Кристалічна структура та електричні властивості монокристала Ag6PS5I
І.П. Студеняк1, А.І. Погодін1, М.Й. Філеп1,2, О.П. Кохан1, О.І. Симканич1, M. Timko3, P. Kopčanský3

1Ужгородський національний університет,
46, вул. Підгірна, 88000 Ужгород, Україна
2Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute,
Kossuth Sq. 6, Beregovo 90200,Ukraine
3Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences
47, Watsonova str., 04001 Košice, Slovakia

Анотація. Методом вертикальної зонної кристалізації з розчину–розплаву вирощено монокристали тетрарного галогенхалькогеніду Ag6PS5I. Кристалічну структуру встановлено з використанням методу Рітвельда. Дослідження електричної провідності проведено з використанням методу імпедансної спектроскопії в частотному діапазоні 1·101 –3·105 Гц та температурному інтервалі 293–383 K на золотих контактах, нанесених методом хімічного осадження з розчину. За допомогою діаграм Найквіста визначено іонну (1.79·10-3 S/cm) та електронну (1.64·10–6 S/cm) складові електричної провідності. Запропоновано механізм іонної провідності в суперіонному провіднику Ag6PS5I, який можна розглядати як дифузію іонів крізь «канали» Ag2–Ag2

Ключові слова: аргіродит, суперіонний провідник, монокристал, імпедансна спектроскопія, електрична провідність, кристалічна структура.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.