Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 26 (1), P. 041-048 (2023).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo26.01.041


Динаміка температурної залежності діелектричних властивостей нанокомпозитного матеріалу на основі лінійного поліетилену в околі перколяційного переходу
О.В. Ковальчук1,2*, Т.М. Ковальчук3, Ю.А. Гарбовський4, Р.Ф. Свістільнік1, Д.В. Пушкарьов1, Л.В. Волох1, О.А. Лагода1, І.В. Олейнікова1

1Kyiv National University of Technologies and Design, 2, Nemirovich-Danchenko str., 01011 Kyiv, Ukraine
2Institute of Physics, NAS of Ukraine, 46, prospect Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
3V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, 41, prospect Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
4Department of Physics and Engineering Physics, Central Connecticut State University,
1615 Stanley str., New Britain, CT 06050 USA
* Corresponding author e-mail: akoval@knutd.com.ua

Анотація. У діапазоні частот 30…10 5 Гц і температур 18…80 °С за допомогою осцилоскопічного методу досліджено діелектричні властивості лінійного поліетилену низької щільності з домішками протидіючої горінню речовини (20 мас.%) та багатошарових вуглецевих нанотрубок (1,5 мас.%). Це значення концентрації вуглецевих нанотрубок дещо перевищує ту концентрацію нанотрубок (1%), при якій починається перколяційний перехід для залежності електропровідності полімеру від вмісту нанотрубок. Показано, що частотну залежність електропровідності можна апроксимувати двома експоненціальними залежностями. Знайдено, що при охолодженні зразка зміни величин діелектричної проникності та електропровідності відбуваються не так, як при нагріванні. Отримано різні за характером змін температурні залежності провідності для низьких (102 Гц) та високих (104 Гц) частот.

Ключові слова: вуглецеві нанотрубки, домішки протидіючої горінню речовини, лінійний поліетилен, електропровідність, діелектричні властивості.

Текст статті (PDF)


Назад до 26 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.