Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 26 (1), P. 049-058 (2023).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo26.01.049


Поверхнево-підсилене раманівське розсіювання As2S3 та Se тонких плівок, сформованих на Au наноструктурах
В.О. Юхимчук1, В.М. Рубіш2, В.М. Джаган1, О.М. Грещук1, О.Ф. Ісаєва1, Н.В. Мазур1, М.О. Дуркот2, А.А. Крючин2, В.К. Кириленко2, В.М. Новиченко3, В.В. Кременицький3, З.В. Максименко1, М.Я. Валах1


1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, 45, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
2Institute for Information Recording, NAS of Ukraine, 2, Shpak str., 03113 Kyiv, Ukraine
3Technical Center NAS of Ukraine, 13, Pokrovskaya str., 04070 Kyiv, Ukraine
*Correspondence author e-mail: nazarmazur1994@gmail.com

Анотація. Досліджено вплив плазмонних наноструктур (НС) на спектри раманівського розсіювання світла та структурні зміни в тонких халькогенідних плівках. Плівки As 2 S 3 і Se товщиною кілька десятків нанометрів були осаджені методом термічного напилення на SERS-підкладки, сформовані на основі золотих наноструктур, та, для порівняння, на скляні підкладки. Плівки на склі практично не реєструються за допомогою раманівської спектроскопії, водночас використання в ролі SERS підкладок золотих НС дозволяє надійно реєструвати спектри плівок As 2 S 3 і Se з наявними в них усіма особливостями, які зазвичай проявляються тільки при дослідженні плівок товщиною ~1 мкм або більше. На підставі нашого аналізу спектрів, отриманих з використанням випромінювання з різними довжинами хвиль, зроблено висновок, що основний внесок у підсилення раманівського сигналу від халькогенідних плівок дає хімічний механізм SERS. Варіювання параметрів SERS підкладок для налаштування положення плазмонної смуги в резонанс зі збуджуючим випромінюванням дозволяє збільшити внесок плазмонного підсилення. Окрім ефекту підсилення, локалізований плазмонний резонанс у золотих НЧ викликає локальне нагрівання халькогенідної плівки навколо НЧ, що може приводити до локальних структурних перетворень, які можна контролювати за допомогою раманівських спектрів.

Ключові слова: раманівське розсіювання, SERS, тонкі плівки, сульфід арсену, селен, золоті наноструктури.

Текст статті (PDF)


Назад до 26 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.