Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 26 (1), P. 076-083 (2023).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo26.01.076


Оптичні характеристики нанокомпозитів на основі срібла, одержані екологічно чистим методом
Т.О. Малаховська1, А.І. Погодін1, М.Й. Філеп1,2, М.М. Поп1, Я.І. Студеняк1, К.М. Немеш1, Р. Марійчук3, В.В. Вакульчак1, В. Команіцкі4, С. Воробйов4

1Uzhhorod National University, 46, Pidhirna str., 88000 Uzhhorod, Ukraine
2Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Kossuth Sq. 6, 90200 Beregovo, Ukraine
3University of Presov, Faculty of Humanity and Natural Sciences, Department of Ecology,
17th November 1, Presov 08116, Slovakia
4P.J. Safarik University, Institute of Physics, Faculty of Science, Park Angelinum 9, 04154 Kosice, Slovakia
*Corresponding author e-mail: t.malakhovska@gmail.com

Анотація. У цій роботі представлено простий та екологічно безпечний метод синтезу нанокомпозитів на основі хітозану та Ag. Структуру отриманої органічної матриці встановлено методом інфрачервоної FTIR спектроскопії. Установлено утворення сополімеру хітозан-хітин. Одержано нанокомпозитні плівки з вмістом срібла 9–71 мас.%. Методами скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії досліджено мікроструктуру та елементний аналіз отриманих плівок. Отримані плівки характеризуються рівномірним розподілом наночастинок срібла в органічній матриці. Оптичні властивості досліджували методом спектроскопії дифузного відбиття. Спектри дифузного відбиття плівок харак- теризуються наявністю максимуму. Встановлено, що збільшення концентрації Ag 0 у нанокомпозитних плівках приводить до зміщення максимуму на спектрах дифузного відбиття у більш довгохвильовий діапазон хвиль. За допомогою функції Кубелки–Мунка у поєднанні з методом Таука визначено енергії оптичних переходів.

Ключові слова: хітозан, наночастинки, композити, скануюча електронна мікроскопія, спектроскопія дифузного відбиття.

Текст статті (PDF)


Назад до 26 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.