Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 26 (1), P. 084-088 (2023).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo26.01.084


Оптичні характеристики нанокомпозитів на основі срібла, одержані екологічно чистим методом
А.В. Федоренко1, Н.В. Качур1, Г.В. Дорожинська2, Г.В. Дорожинський1, В.П. Маслов1, О.В. Суліма2, T.O. Рудик2

1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine
41, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
1National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
37, prosp. Peremohy, 03056 Kyiv, Ukraine
Corresponding author e-mail: natalykachur@gmail.com

Анотація. У статті наведено результати досліджень, спрямованих на перевірку можливості застосування приладів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (ППР) для вивчення властивостей водних суспензій. Як приклад, автори використовували розчини зубних паст Sensodyne і Colgate у дистильованій воді. Для вимірювань використовувався ППР-прилад Plasmon-71, що працює у ближньому інфрачервоному діапазоні спектра. Результати цих вимірювань порівнювали з отриманими за допомогою спектрофотометра. Виміряні значення швидкості осадження, отримані обома застосованими методами, підтвердили можливість ефективного застосування приладів ППР для дослідження непрозорих багатокомпонентних суспензій.

Ключові слова: поверхневий плазмонний резонанс, інфрачервоний спектральний діапазон, спектрофотометр, суспензія, зубна паста.

Текст статті (PDF)


Назад до 26 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.