Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 27 (1), P. 004-009 (2024).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo27.01.004


Наука в наступних 2025-2027 роках та SPQEO журнал
О.Є. Бєляєв та П.С. Смертенко

Анотація. Актуальність новітніх досліджень важлива для науковців та журналів, які публікують результати досліджень. Існує багато джерел прогнозів, і одним з них є Звіт Європейської Комісії "Погляд на майбутні пріоритети досліджень і розробок 2025-2027". У ньому прогнозується важливість для користувачів таких сфер: охорона здоров'я, енергетика, клімат, сталий розвиток та діджиталізація. Український журнал "Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics" (SPQEO) фактично фокусується на цих напрямках і робить свій внесок у розвиток відповідних знань. Моніторинг останніх випусків SPQEO показує кілька цікавих результатів: (i) ефект локального підсилення поля, який спричиняє виникнення сил помірних рушійних сил, що діють на віруси аж до руйнування вірусної оболонки; (ii) методи лікування злоякісних пухлин з урахуванням механізмів їх генезису, спрямовані на корекцію певних ланок патогенезу, при цьому нетоксичні для інших органів і тканин; (iii) керування спектральними характеристиками системи "полікарбонатна матриця – золоті наноструктури – барвник HTTH" за рахунок впливу наноструктур золота. SPQEO приділив увагу вдосконаленню сонячних елементів (СЕ) шляхом урахування фізичних ефектів, таких як вплив рекомбінації в області просторового заряду (ОПЗ) на ключові характеристики високоефективних кремнієвих сонячних елементів, такі як ефективність фотоелектричного перетворення і напруга холостого ходу, що залежить не тільки від часу життя носіїв заряду в ОПЗ, але і від співвідношення перерізу захоплення дірок до електронів, σp/σn. Розглянуто також нетрадиційні СЕ: СЕ з тонкими плівками перовськіту, СЕ з гетеропереходами CdS/CIGS та СЕ на основі гібридів кремнію з вітаміном В12. Крім того, SPQEO також охоплює результати досліджень у галузі квантових приладів, алмазоподібних та оксидних плівок і світлодіодів.

Ключові слова:SPQEO журнал, фізика напівпровідників, квантова електроніка, оптоелектроніка, здоров'я, енергетика, біосенсор.

Текст статті (PDF)


Назад до 27 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.