Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 27 (1), P. 040-053 (2024).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo27.01.040


Структурні та оптичні характеристики тонких плівок нанокомпозитів хітозан-хітин/Ag
Т.О. Малаховська, А.І. Погодін, М.Й. Філеп, Р. Марійчук, М.М. Поп, Я.І. Студеняк, В.В. Вакульчак, В. Команіцкі, С. Воробйов, М.Ю. Сабов

Анотація. Хітин та його похідні є поширеними природними полімерами, які широко використовуються в різних технологічних галузях. В останні роки значна увага приділяється отриманню полімерних нанокомпо-зитів на основі наночастинок металів. Композити на основі хітину/хітозану завдяки високій антибактеріальній активності придатні для застосування в суміжних галузях харчової та текстильної промисловості. У даній роботі представлено ефективний і простий метод отримання нанокомпозитів на основі сополімеру хітозан-хітин/Ag з високим вмістом наночастинок металів. Структуру та морфологію синтезованих нанокомпозитів досліджено методами рентгенівської дифрактометрії, інфрачервоної спектроскопії та електронної мікроскопії, а оптичні властивості – методами оптичної спектроскопії та еліпсометрії. Установлено, що отримані нано-композитні плівки характеризуються рівномірним розподілом сферичних наночастинок срібла, розміри яких зростають (від 55 до 143 нм) зі збільшенням концентрації іонів Ag+ у реакційній суміші. Оптичні спектри поглинання нанокомпозитів характеризуються наявністю максимуму поглинання в області 458…525 нм, що підтверджує утворення наночастинок срібла. Встановлено монотонне зростання значень енергій оптичних переходів у процесі збільшення середнього розміру наночастинок.

Ключові слова:нанокомпозит, хітозан, хітин, оптичні властивості, електронна мікроскопія, рентгеноструктурний аналіз.

Текст статті (PDF)


Назад до 27 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.