Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 27 (1), P. 064-069 (2024).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo27.01.064


Зелений метод отримання наночастинок оксиду цинку з використанням екстрактів листя Moringa oleifera та їх структурні, оптичні, та імпедансні спектральні властивості
S.C. Vella Durai, E. Kumar, R. Indira

Анотація. У цій статті досліджено біосинтез наночастинок оксиду цинку (ZnO) з екстракту з листя Moringa oleifera за допомогою екологічного методу. Використовуючи імпедансну спектроскопію, рентгенівську дифракцію порошків, скануючу електронну мікроскопію, інфрачервону Фур’є-спектроскопію та спектроскопію в ультрафіолетовому діапазоні, було проаналізовано кристалічну структуру, оптичні властивості, морфологію та імпедансні характеристики наночастинок ZnO. Порошкові рентгенограми підтвердили кристалічність приготованих зразків, а також дали змогу визначити розмір кристалів і частку чистої фази у них. Дослідження за допомогою інфрачервоної Фур’є-спектроскопії підтвердили наявність функціональних груп, відповідальних за відновлення іонів металу у наночастинки ZnO. Спектри поглинання в ультрафіолетовому діапазоні містили пік поглинання, характерний для наночастинок ZnO. Дослідження з використанням імпедансної спектроскопії приготованих наночастинок ZnO дозволили виявити наявність границь зерен у них та підтвердили їхню напівпровідникову природу.

Ключові слова:частота, імпедансна спектроскопія, екстракт з листя, Moringa oleifera, біосинтез, спектри поглинання.

Текст статті (PDF)


Назад до 27 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.