Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 27 (1), P. 109-116 (2024).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo27.01.109


Чисельне дослідження одношарових та міжшарових ґраткових поляризаторів на основі метаповерхневих структур для систем розподілу квантових ключів
A.Q. Baki, S.K. Tawfeeq

Анотація. Поляризація є важливою властивістю світла, яка характеризує напрямок коливань електричного поля. Модуляція поляризації відіграє важливу роль у розподілі квантових ключів з використанням поляризаційного кодування. Поляризацію використовують для кодування фотонів у системах розподілу квантових ключів. У цій роботі за допомогою чисельних методів, використовуючи програмне забезпечення COMSOL Multiphysics, було спроєктовано та досліджено поляризатори видимого діапазону з оптимальними розмірами на основі хвилеводів з резонансною ґраткою. Було розроблено дві структури: поляризатор з ґраткою на основі одношарової метаповерхні та поляризатор з ґраткою на основі міжшарової метаповерхні. Обидві структури продемонстрували високі значення коефіцієнта екстинкції, що дорівнювали ~1.8·103 і ~8.68·104, а також значення ширини смуги пропускання у 45 та 55 нм відповідно для поляризаторів на основі одношарової та міжшарової метаповерхонь.

Ключові слова:квантова криптографія, резонансна ґратка, субхвильова ґратка, метаповерхні, поляризатор з дротяною ґраткою.

Текст статті (PDF)


Назад до 27 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.