Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (2), P. 157-163 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.157


Підсилення фотоелектричної інжекції у фотодіоді на основі великозернистих плівок телуриду кадмій
A.K. Uteniyazov1, K.A. Ismailov1, A.S. Muratov1, B.K. Dauletmuratov2, A.B. Kamalov2

1Karakalpak State University named after Berdakh, Uzbekistan,
1, Abdirov str., 230012 Nukus, Republic of Karakalpakstan
E-mail: abat-62@mail.ru
2Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz
P. Seyitov str., Nukus, Republic of Karakalpakstan

Анотація. Наведено результати досліджень підсилення фотоелектричної інжекції у структурі Al–Al2O3p-CdTe–Mo при високих напругах зміщення прямого струму. Показано, що спектральна чутливість досягає максимального значення Sλ = 8,4∙104 А/Вт при освітленні «власним» світлом з λ = 450 нм та при V = 7 В, у той час як при освітленні «домішковим» світлом з λ = 950 нм Sλ = 4,3∙104 A/W при тій самій напрузі зміщення. Установлено, що при освітленні конструкції «власним» світлом реалізується механізм позитивного зворотного зв’язку, а при освітленні «домішковим» – механізм параметричного підсилення.

Ключові слова: напівпровідникова плівка, фотодетектор, чутливість, вольт-амперна характеристика.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.