Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (2), P. 173-178 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.173


Підсилення радіаційно-індукованого сигналу ЕПР у біоапатитах
В.В. Носенко1,2*, І.П. Ворона1, С.В. Лемішко1, І.С. Головіна1, В.О. Юхимчук1, С.М. Окулов1, В.Б. Неймаш3, В.Ю. Поварчук3, С.О. Солопан4, А.Г. Білоус4

1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine,
45, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
2National University “Kyiv-Mohyla Academy”, 2, Skovorody str., 04070 Kyiv, Ukraine
3Institute of Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, 46, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
4V. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine,
32/34, Academician Palladin Ave., 03142 Kyiv, Ukraine
*Corresponding author e-mail: vvnosenko@ukr.net

Анотація. Продемонстровано підсилення дозиметричного сигналу ЕПР у мінералізованих біологічних матеріалах, доступних в обмеженій кількості. Порошки опроміненої емалі, дентину та кісткової тканини вміщувалися у кварцові пробірки зовнішнім діаметром 1,4 мм. Для підсилення сигналу використано діелектричну вставку у вигляді циліндра із зовнішнім радіусом 2,85 мм, внутрішнім радіусом 0,75 мм і висотою 1,85 мм, виготовлену з керамічного матеріалу BaTi4O9 + 8,5% ZnO з низькими діелектричними втратами. Показано, що максимальне підсилення сигналу (приблизно на порядок) досягається, коли зразок повністю знаходиться всередині діелектричної вставки. Виявлено, що форма лінії дозиметричного сигналу не спотворюється при використанні діелектричної вставки. Розкладання підсилених спектрів ЕПР на компоненти дозволило визначити відносний внесок двох типів радикалів CO2 у дозиметричний сигнал, що збігається з літературними даними.

Ключові слова: ЕПР, парамагнітний дефект, біоапатит, діелектрична вставка.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.