Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (2), P. 185-195 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.185


Нанофізика у сучасній медицині
В.З. Лозовський1,2, В.С. Лисенко2, Н.М. Русінчук1

1Institute of High Technology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
2V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Corresponding author e-mail: v.lozovsk@gmail.com; lozovski@univ.kiev.ua


Анотація. Нанофізика швидко розвивається останніми роками. Унікальні фізичні властивості матеріалів на нанометровому масштабі є причиною такого швидкого розвитку. Ідеї, матеріали та структури нанофізики знайшли свій широкий розвиток і у суміжних областях сучасної науки, зокрема у біології та медицині. Цей невеликий огляд присвячено питанню про застосування нанофізики у сучасній медицині. Основну увагу зосереджено на застосуванні ідей та фізичних явищ нанофізики в онкології та антивірусній терапії. Ми звернули увагу на використання наносистем як для візуалізації пухлин, так і для боротьби з деякими видами злоякісних пухлин. Коротко розповіли про використання наночастинок як наноконтейнерів для цільової доставки ліків. А також продемонстрували, як ефекти нанофізики можуть бути використаними для розвитку нових нетрадиційних методів антивірусної терапії. У центрі уваги цих методів розглянуто ідею фізичної (польової) дії наночастинок на віруси, яка базується на ефекті посилення локального поля, що є причиною виникнення пондеромоторних сил, що діють на віруси аж до руйнування вірусних оболонок.

Ключові слова: нанофізика, наночастинки, онкологія, антивірусна терапія, пондеромоторні сили.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.