Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (3), P. 302-307 (2020).
https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.302


Зміни домішкової випромінювальної рекомбінації та морфології поверхні, викликані обробкою GaP у слабкому магнітному полі
Р.А. Редько1, 2, Г.В. Міленін1, В.В. Міленін1, С.М. Редько1

1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 45, проспект Науки, 03680 Київ, Україна
2Державний університет телекомунікацій, 7, вул. Солом’янська, 03680 Київ, Україна E-mail: milenin.gv@gmail.com; redko.rom@gmail.com

Анотація. У цій роботі наведено результати вивчення довготривалих змін інтенсивності смуг фотолюмі-несценції та поверхневої морфології фосфіду галію, спричинених обробкою в слабких магнітних полях. Запропоновано нетепловий механізм, що базується на ідеї перетворення дефектів внаслідок випадкових подій, пов’язаних з модифікацією дефектів підсистеми. Оцінено потужність випромінювання електромагнітних хвиль, збуджених рухом електронів у досліджуваному напівпровіднику. Розраховано емпіричні параметри для довготривалої трансформації інтенсивності фотолюмінесценції та коефіцієнти дифузії для дефектів, які з’являються.

Ключові слова: фотолюмінесценція, дислокація, випадкова подія, резонанс, іонно-плазмова частота, слабке магнітне поле, мікрохвильове випромінювання.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.