Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (3), P. 329-335 (2020).
https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.329


Програмне забезпечення для керування світлодіодним шкальним індикатором
О.В. Бушма1, Турукало2

1Київський університет імені Бориса Грінченка 18/2, вул. Бульварно-Кудрявська, 04053 Київ, Україна
E-mail: o.bushma@kubg.edu.ua
2Національний університет біоресурсів і природокористування України 15, вул. Героїв Оборони, 03041 Київ, Україна
E-mail: tyrykalo@gmail.com

Анотація. Робота присвячена програмній реалізації двотактних інформаційних моделей для світлодіодних шкальних індикаторів. Показано принципи побудови програмного забезпечення для вбудованих систем, які знижують споживання ресурсів мікроконтролера на вивід даних. Сформовано узагальнений підхід до реалізації програмної підтримки світлодіодної шкали у вбудованих системах на основі мікроконтролерів. Запропоновано детальний практичний алгоритм двотактного збудження багатоелементного світлодіодного шкального індикатора.

Ключові слова: світлодіод, шкальний індикатор, двотактне збудження, інформаційна модель, алгоритм, мікроконтролер, вбудована система.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.