Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (3), P. 277-287 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.277


Вимірювання невідомої напруги за допомогою вольтметра на основі одноелектронного транзистора
A.K. Biswas

Kalyani Govt. Engineering College, Kalyani, Department of
Computer Science and Engineering Nadia-741235, West Bengal, India
E-mail: akbcse456@gmail.com

Анотація. У науці та техніці висока робоча швидкість, низьке споживання енергії та обладнання з високою щільністю інтеграції є фінансово необхідними. Одноелектронний пристрій – приклад такого обладнання. Одноелектронні пристрої здатні контролювати перенесення лише одного електрона крізь тунельний транзистор. Саме одного електрона вистачить для зберігання інформації в одноелектронному пристрої. Потужність, яка споживається в єдиному електронному ланцюзі, є дуже низькою у порівнянні зі схемами CMOS. Швидкість обробки пристрою на основі одноелектронного транзистора буде майже наближена до швидкості електрона. Використання одноелектронного транзистора залучає дослідників, вчених або технологів до проектування та реалізації великомасштабних схем задля споживання наднизької потужності та її малих розмірів. Усі процеси у схемі на основі одноелектронного транзистора відбуваються, коли тільки один електрон тунелює крізь транзистори під належною напругою зміщення та малою напругою затвора або підвищеною напругою затвора. Для реалізації єдиної схеми вольтметра на основі одноелектронного транзистора, одноелектронний транзистор буде найкращим кандидатом для виконання таких вимог. Під час тунелювання в одноелектронному пристрої генерується наднизький рівень шуму. Реалізовано DFlip-Flop, і на основі цього створюються два типи регістрів, такі як регістр послідовностей та регістр коду.

Ключові слова: тунелювання електрона, кулонівська блокада, одноелектронний транзистор, регістр послідовного наближення.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.