Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (3), P. 328-334 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.328


Вплив спектральних характеристик камер на передавання кольору мультимедійних зображень
В.В. Пилявський

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку,
кафедра телебачення та радіомовлення, 1, вул. Кузнечна, 65023 Одеса, Україна
E-mail: v.pilyavskiy@ukr.net

Анотація. Устаттіпредставленорезультатидослідженькінцевихпристроївмультимедійнихшляхів. Основнуувагуприділено спектральним характеристикам людського зору, які є основними для розробки перетворювачів світло-сигнал. Досліджено вплив змін спектральних характеристик чутливості перетворювачів на передавання кольору в наскрізному мультимедійному тракті. Зміни спектральних характеристик перетворювачів через уточнені спектральні характеристики зору CIE06 доповнено раніше невідомими характеристиками зору (модель ipRGC), а також одним із можливих варіантів порушення сприйняття кольору (дані проф. М. Нейца). Наведено алгоритм, який дозволяє обчислювати спектральні характеристики для нових і перспективних перетворювачів залежно від спектральних властивостей зору. Запропоновано аналітичні вирази, які дають можливість корегувати кольорові сигнали існуючих перетворювачів, щоб забезпечити необхідний рівень якості передачі кольорів у наскрізному шляху. Наведено оцінки ефективності запропонованого алгоритму.

Ключові слова: зображення, кольоровий простір, спектральний розподіл, ipRGC, мелатопсин.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.