Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 21 (4), P. 429-433 (2018).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo21.04.429


Зменшення спекл-шуму в енергетичному профілі лазера за допомогою множинної некогерентної суперпозиції синтезованих голографічних зображень
А. Держипольський, O. Гнатовський, Л. Держипольська

Інститут фізики НАН України, Київ, Україна

Анотація. У статті наведено методику формування заданого розподілу лазерної інтенсивності на мішені зі зменшенням спекл-шуму. Метод базується на використанні схеми модифікованої Фур’є-голограм, адаптованої до контрольованих фазових модуляторів. Зменшення спекл-шуму в енергетичному профілі лазера отримується за допомогою множинної некогерентної суперпозиції синтезованих голографічних зображень. Кожна голограма синтезується за допомогою різних випадкових дифузорів. Переваги цього методу: відносна простота апаратного забезпечення; надійність щодо будь-яких спотворень у вхідному промені та/або оптичному шляху схеми; контрольоване зменшення спекл-шуму в кінцевому розподілі енергії.

Ключові слова: Фур’є-голографія, голографічне формування зображень, спекл-шум, фазовий модулятор.

Текст статті (PDF)


Назад до 21 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.