Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (4), P. 366-371 (2020).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo23.04.371


Модель фононного спектра кристалів Cu7SiS5I та Ag7SiS5I
І.І. Небола1, А.Ф. Катаниця1, А.Я. Штейфан1, І.М. Шкирта2, І.П. Студеняк1, M. Timko3, P. Kopčanský3

11Ужгородський національний університет, фізичний факультет, 3, пл. Народна, 88000 Ужгород, Україна
2Мукачівський державний університет, 26, вул. Ужгородська, 89600 Мукачево, Україна
3Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences
47, Watsonova str., 04001 Košice, Slovakia
E-mail: ivan.nebola@uzhnu.edu.ua

Анотація. У концепції надпросторової симетрії проаналізовано кристалічну структуру суперіонних провідників Cu7SiS5I та Ag7SiS5I. Для розрахунку фононних спектрів розроблено модель надґратки ГЦК (8а, 8а, 0; 8а, 0, 8а; 0, 8а, 8а) у метриці протокристала (а, а, 0; а, 0, а; 0, а, а). Для розробленої моделі представлено загальний (3+3)-вимірний базис, масив векторів модуляції та функції модуляції маси. Проведено модельні розрахунки дисперсії фононних спектрів для кристалів Cu7SiS5I та Ag7SiS5I у схемах з різним частковим заповненням кристалографічних орбіт атомами Cu(Ag). Наведено дисперсійні залежності фононних спектрів для кристалів Cu7SiS5I та Ag7SiS5I у високосиметричних напрямках зони Бриллюена. Проаналізовано походження фононних гілок коливних спектрів.

Ключові слова: суперіонний провідник, фононні спектри, кристалічна структура, надґратка, протокристал.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.