Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (4), P. 372-378 (2020).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo23.04.372


Особливості діелектричних властивостей термоіндикаторів медичного призначення на основі дисперсій холестеричних рідких кристалів у полімерній матриці
О.В. Ковальчук1,2,3, В.Й. Котовський2, В.Є. Овчарек1, І.В. Олейникова1, Т.М. Ковальчук4

1Київський національний університет технологій та дизайну, 2, вул. Немировича-Данченка, 01011 Київ, Україна E-mail: akoval@knutd.com.ua
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 37, просп. Перемоги, 03056 Київ, Україна
3Інститут фізики НАН України, 46, просп. Науки, 03680 Київ, Україна
4Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 41, просп. Науки, 03680 Київ, Україна

Анотація. У діапазоні частот 10…106 Гц досліджено частотні залежності дійсної (ε') та уявної (ε") компонент комплексної діелектричної проникності медичних термоіндикаторів, виготовлених на основі полівінілацетату та сумішей холестеричних рідких кристалів. У них селективне відбивання видимих людським оком електромагнітних хвиль відбувається при нормальній (36.6 °C) та підвищеній (38.2 °C) температурах людського тіла. На основі порівняння частотних залежностей ε' для досліджених у даній роботі дисперсій нематичних рідких кристалів, виготовлених за такою же технологією і з таким же полімером, показано, що вже на основі аналізу частотних залежностей ε' можна встановити відмінність у характеристиках двох типів термоіндикаторів. З порівняння частотних залежностей ε" встановлено основні причини різниці діелектричних властивостей досліджуваних медичних термоіндикаторів для різних температур людського тіла.

Ключові слова: рідкокристалічний термоіндикатор, селективне відбивання світла, холестеричний рідкий кристал, нематичний рідкий кристал, полімерна матриця, діелектрична спектроскопія.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.