Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (2), P. 166-174 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.166


Характеризація смуг другого порядку в спектрах раманівського розсіювання тонких плівок фталоціаніну свинцю
М.П. Горішний, О.М. Фесенко

Інститут фізики, НАН України
46, проспект Науки, 03680 Київ, Україна

Анотація. Анотація. Досліджено структуру, спектри оптичного поглинання (500…950 нм) та резонансні КРС (100…3000 см–1) тонких твердих плівок фталоціаніну свинцю (PbPc) товщиною 190 нм. Плівки осаджено термічним випаровуванням у вакуумі 6,5 мПа на витримані при кімнатній температурі кварцові підкладки. Установлено, що в процесі осадження тонких плівок PbPc виросли моноклінні та триклінні кристаліти PbPc, причому кількість кристалітів триклінної фази у свіжонанесених плівках PbPc була приблизно в два рази меншою. Для дослідження тонких твердих плівок PbPc товщиною 190 нм була застосована резонансна раманівська спектроскопія з використанням He-Ne лазерної лінії 632,8 нм як джерела збудження. Завдяки резонансному підсиленню вперше було успішно зареєстровано та проаналізовано спектр КРС плівки PbPc другого порядку в області 1700…2950 см–1. Було показано, що спектр КРС другого порядку PbPc формується переважно з обертонів та комбінаційних мод основних коливань симетрії B1. Спектральна ділянка 2550…2900 см–1 спектрів КРС виявилася надзвичайно специфічною для PbPc і може бути використана для його ідентифікації разом із областю відбитків пальців основних коливальних мод.

Ключові слова: тонка плівка, оптичні спектри поглинання, резонансне раманівське розсіювання.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.