Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 25 (2), P. 164-172 (2022).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.164


Структурні, коливальні та фотокаталітичні властивості плівок CuAl2O4
Л.А. Миронюк1, М.Г. Душейко2, В.А. Карпина1, Д.В. Миронюк1, О.І. Биков1, О.І. Оліфан1, О.Ф. Коломис3, В.В. Стрельчук3, А.А. Корчовий3, С.П. Старик4, В.М. Ткач4, А.І. Євтушенко1

1I. Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NASU, 3, Krzhizhanovskogo str., 03142 Kyiv, Ukraine
2NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 37, prosp. Peremohy, 03056 Kyiv, Ukraine
3V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NASU, 41, prosp. Nauky, 03680 Kyiv, Ukraine
4V. Bakul Institute for Superhard Materials, NASU, 2, Avtozavodska str., 04074 Kyiv, Ukraine
Corresponding author tel.: +38 (095) 5472738; e-mail: liliiamolotovska@gmail.com

Анотація. Тонкі плівки Cu–Al–O вирощено на підкладках Si (111) методом реактивного іонно-променевого розпилення (RIBS) при температурі підкладок у діапазоні від 80 до 380 °C. Вивчено вплив термічного відпалу плівок Cu–Al–O при різних режимах охолодження на мікроструктуру, морфологію, оптичні властивості та фотокаталітичну активність. Властивості відпалених плівок Cu–Al–O вивчали за допомогою атомно-силової мікроскопії (AFM), енерго-дисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDX) та інфрачервоної спектрометрії з Фур’є перетворенням (FTIR). Рентгенограми свідчать про те, що після термічного відпалу при 900 °C наявною є лише фаза CuAl2O4. Конфокальні вимірювання комбінованого розсіювання підтверджують також наявність фаз CuO у відпалених зразках Cu–Al–O. Результати AFM показали, що найбільша середньоквадратична шорсткість поверхні спостерігається у відпалених плівках CuAl2O4, отриманих у режимі швидкого охолодження. Фотокаталітичні властивості плівок CuAl2O4 досліджували за допомогою барвника метилового оранжевого як модельного забруднювача. Отримані результати вказують на те, що CuAl2O4 є потенційним кандидатом для практичного застосування при дослідженні фотокаталітичної деградації органічних сполук.

Ключові слова: плівки Cu–Al–O, XRD, оптичні властивості, FTIR, фотокаталітична деградація.

Текст статті (PDF)


Назад до 25 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.