Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (3), P. 260-266 (2020).
https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.260


Структурні та імпедансні дослідження кераміки на основі збагаченого міддю (Cu0.75Ag0.25)7SiS5I
І.П. Студеняк1, .І. Погодін1, І.А. Шендер1, С.М. Березнюк1, М.Й. Філеп1, О.П. Кохан1, Kopčanský2

1Ужгородський національний університет, фізичний факультет, 3, пл. Народна, 88000 м. Ужгород, Україна
2Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences 47, Watsonova str., 04001 Košice, Slovakia E-mail: studenyak@dr.com

Анотація. Кераміку на основі збагаченого міддю (Cu0.75Ag0.25)7SiS5I отримано згідно з розробленими технологічними умовами з мікро- та нанопорошків шляхом пресування та спікання. Структурні дослідження на різних стадіях процесу підготовки зразків кераміки проведено за допомогою методу рентгенівської дифракції та мікроструктурного аналізу. Частотні та температурні залежності загальної електропровідності кераміки на основі (Cu0.75Ag0.25)7SiS5I було досліджено шляхом імпедансних вимірювань. З використанням діаграм Найквіста за допомогою електродних еквівалентних схем визначали іонні та електронні компоненти загальної електропровідності. Показано, що іонна та електронна електропровідності нелінійно залежать від середнього розміру кристалітів кераміки на основі (Cu0.75Ag0.25)7SiS5I

Ключові слова:аргіродит, суперіонний провідник, кераміка, іонна провідність, енергія активації.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.