Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (3), P. 308-315 (2020).
https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.308


Ширина лінії поверхневого плазмонного резонансу в сферичних металевих наночастинках
А.А. Білюк, О.Ю. Семчук, О.О. Гаврилюк

O. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України 17, вул. Генерала Наумова, 03164 Україна,
е-mail: philosoph.tb@gmail.com

Анотація. В останні роки зріс інтерес до вивчення оптичних властивостей металевих наноструктур. Цей інтерес у першу чергу пов’язаний з можливістю практичного застосування таких наноструктур у квантових оптичних комп’ютерах, мікро- та наносенсорах. В основі цих застосувань лежить фундаментальний оптичний ефект збудження поверхневих плазмонів. Поверхневі плазмони – це електромагнітні збудження електронної плазми металів на границі метал-діелектрик, які супроводжуються флуктуаціями густини поверхневого заряду. Наслідком цього явища є поверхневий плазмонний резонанс (ППР) – зростання перерізу поглинання енергії металевою наночастинкою при наближенні частоти падаючого світла (лазерного випромінювання) до частоти ППР наночастинки. Знайдено частоту ППР для металевих наночастинок, що знаходяться в діелектричній матриці. Збуджені світлом плазмонні коливання електронів провідності у металевих наночастинках, що знаходяться в діелектричній матриці, з часом затухатимуть за рахунок різних релаксаційних процесів, зокрема за рахунок взаємодії електронів провідності наночастинок з кристалічною ґраткою (електрон-фононна взаємодія), або за рахунок розсіяння електронів на внутрішній поверхні наночастинки, коли ередня довжина вільного пробігу електронів у наночастинці перевищує її розмір. Це зумовлює природну ширину лінії ППР. Показано, що в сферичних металевих наночастинках можуть спостерігатися осциляції ширини лінії ППР зі зміною діелектричної проникності середовища, в якому вони знаходяться. Осциляції добре виражені для наночастинок з меншими радіусами і зникають для наночастинок великих радіусів. Величина цих осциляцій збільшується зі зменшенням радіусу наночастинки і помітно зростає зі збільшенням діелектричної проникності оточуючого середовища.

Ключові слова: металеві наночастинки, електрони провідності, поверхневі плазмони, плазмонна частота, поверхневий плазмонний резонанс, ширина лінії ППР, діелектричне середовище, діелектрична проникність.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.