Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (3), P. 323-328 (2020).
https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.323


Поляризаційна голографія в полімерних плівках азобензолу, приготованих за новим хімічним методом
Н.А. Давиденко1, І.І. Давиденко1, В.В. Кравченко2, В.А. Павлов1, В.В. Тарасенко1, Н.Г. Чуприна1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01601 Київ, Україна
2Інститут фізичної органічної хімії та хімії вугілля, 02160 Київ, Україна E-mail: IrynaDavydenko@gmail.com

Анотація. Реєструючі середовища для поляризаційної голографії на основі азобензольних полімерів отримують шляхом полімерно-аналогічних перетворень поліметакрилової кислоти та її сополімерів з алкилметакрилатами. Їх інформаційні властивості досліджувались під час запису голограм плоского хвильового фронту. Було встановлено, що час запису та релаксації голограм приблизно однаковий. Вони визначаються переважно процесами транс-цис-ізомеризації азобензольних груп без формування рельєфу поверхні полімерної плівки. Ефективність процесу транс-цис-ізомеризації знижується, якщо в хромофорі азобензолу присутній важкий замісник. Ці результати представляють практичний інтерес під час вибору світлочутливих матеріалів для голографічних реєструючих середовищ з оптимальними інформаційними характеристиками.

Ключові слова: поляризаційна голографія, фотофізичні властивості, ізомеризація, реєструючий матеріал, азобензол.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.