Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (3), P. 241-247 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.241


Електричні властивості заміщених катіоном монокристалів Ag7(Si1–xGex)S5I
І.П. Студеняк1*, А.І. Погодін1, І.А. Шендер1, М.Й. Філеп2, О.П. Кохан1, P. Kopčanský3

1 Ужгородський Національний Університет, 46, вул. Підгірна, 88000 Ужгород, Україна
2 Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Kossuth Sq. 6, Beregovo 90200, Ukraine
3Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, 47, Watsonova Str., 04001 Košice, Slovakia
*Corresponding author e-mail: studenyak@dr.com

Анотація. Проаналізовано методи виявлення мікотоксинів у сільськогосподарській продукції. Показано переваги використання флюоресцентних методів для експрес-діагностики наявності мікотоксинів у зразках. Представлено розробку оптичного біосенсора, який дозволяє у польових умовах виявляти мікотоксини. Показано принципи функціонування та запропоновано конструктивне рішення датчика. Розроблено та апробовано електрооптичну схему отримання інформаційного сигналу. Особливу увагу приділено вибору елементної бази запропонованого мікосенсора. Показано принципи і процедура його валідації. Наведено практичні результати тестування розробленого технічного рішення. Досягнута відносна похибка при лінійній апроксимації характеристики перетворення сенсора у діапазоні концентрацій 0…100 ppb при температурі 15…25 °С не перевищує 2%. Розроблений сенсор можна використовувати в галузі сільського господарства для швидкого визначення присутності мікотоксинів і оцінки рівня такого забруднення продукції.

Ключові слова: біосенсори, оптичний сенсор, мікотоксини, флуорометрія.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.