Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (3), P. 295-303 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.295


Оптичний сенсор для виявлення мікотоксинів
В.П. Костильов1,*, А.В. Саченко1, І.О. Соколовський1, В.М. Власюк1, П.В. Торчинюк2, О.І. В’юнов2, А.Г. Білоус2, А.І. Шкребтій3

1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України
41, проспект Науки, 03680 Київ, Україна
2Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. I. Вернадського НАН України,
32/34, проспект Палладіна, 03142 Київ, Україна
3Ontario Tech University, 2000 Simcoe St. N., Oshawa, ON,
L1G 0C5, Canada *Corresponding author e-mail: vkostylyov@ukr.net

Анотація. У цій роботі досліджено властивості синтезованих плівок органічно-неорганічних перовскітів CH3NH3PbI3, отриманих при різних співвідношеннях вихідних реагентів (PbI2 and CH3NH3I). Як розчинник використовували хімічно чистий висушений диметилформамід (ДМФ). Органічно-неорганічні перовскіти є перспективними для застосування в галузі фотовольтаїки. Було показано, що незалежно від співвідношення вихідних реагентів утворюються однофазні перовскіти, при цьому мікроструктура плівок суттєво відрізняється. У роботі досліджено фотоелектричні та оптичні властивості синтезованих плівок, а саме: отримано експериментальні та теоретичні спектральні залежності малосигнальної поверхневої фотонапруги та пропускання. Визначено ширину забороненої зони і залежність параметра Урбаха від співвідношення реагентів. Було встановлено, що ширина забороненої зони отриманих плівок залежить від співвідношення реагентів і дорівнює 1,59, 1,62 та 1,57 еВ, тоді як характерна енергія Урбаха дорівнює 18, 19 та 22 меВ для плівок, отриманих зі співвідношенням PbI2:CH3NH3I 1:1, 1:2 та 1:3 відповідно. Установлено, що спектральні залежності малосигнальної поверхневої фотонапруги набагато більш чутливі до мікроструктури матеріалу та його електронної структури біля краю поглинання, тоді як оптичні спектри пропускання не такі чутливі. Визначено граничне значення густини струму короткого замикання для плівок, отриманих при різному співвідношенні між PbI2 та CH3NH3I.

Ключові слова: перовскіти, спектроскопія поверхневої фотонапруги, оптичні властивості.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.