Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 21 (4), P. 374-379 (2018).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo21.04.374


1/f шум та механізми транспорту носіїв у p+-n переходах InSb
В.В. Teтеркін1*, A.В. Сукач1, A.I. Tкачук2 and С.П. Tроценко1

1*Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, 41, проспект Науки, 03680 Київ, Україна
2Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 25006 Кропивницький, Україна

Анотація. Темновий струм та спектри 1/f шуму досліджені в p+-n переходах InSb. Фотодіоди були виготовлені шляхом дифузії Cd у монокристалічні підкладки. Вольт-амперні характеристики пояснюються в рамках моделі неоднорідного p-n переходу. Неоднорідності переходу зумовлені дислокаціями, які перетинають область просторового заряду. Показано, що існує кореляція між тунельним струмом крізь локальні неоднорідні області переходу і 1/f шумом. Наведено докази того, що 1/f шум зумовлений флуктуаціями опору переходу.

Ключові слова: InSb, інфрачервоний, p-n перехід, тунельний струм, 1/f шум.

Текст статті (PDF)


Назад до 21 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.