Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 21 (4), P. 402-406 (2018).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo21.04.402


Регуляризація доменної структури в монокристалічному барієвому гексафериті
А.Л. Нікитенко, В.І. Костенко, В.І. Григорук, В.Ф. Романюк

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 64, вул. Володимирська, 01033 Київ, Україн

Анотація. Експериментально досліджуються умови формування регулярної доменної структури в пластинці монокристалічного барієвого гексафериту. Мета роботи полягає в розробці простої і водночас ефективної методики регуляризації циліндричної доменної структури в таких пластинках. Циліндрична доменна структура створювалась польовим методом, а її візуалізація проведена з використанням ефекту Фарадея. Радіофізичний метод надвисокочастотної спектроскопії використовувався задля дослідження характеристик спектрів магнітостатичних коливань, що однозначно пов’язані з типом і якістю сформованої доменної структури. Запропоновано методику регуляризації циліндричної доменної структури в монокристалічному барієвому гексафериті, яка полягає в прикладенні постійного зовнішнього магнітного поля певної фіксованої величини вздовж осі легкого намагнічування. Встановлено, що оптимальна величина напруженості магнітного поля регуляризації знаходиться у проміжку 3,3…3,6 кЕ. Якщо напруженість поля перевищує 3,6 кЕ, циліндрична доменна структура значно спотворюється. З’ясовано, що запропонований метод дозволяє підвищити інтенсивність найбільш високочастотного доменного магнітостатичного резонансу на величину більшу ніж 4,5 дБ.

Ключові слова: барієвий гексаферит, доменна структура, монокристал, магнітостатичні коливання.

Текст статті (PDF)


Назад до 21 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.