Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 21 (4), P. 424-428 (2018).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo21.04.424


Керування спектром потужних діодних лазерів із зовнішнім резонатором на основі об’ємної голографічної гратки
C.M. Бащенко, Л.С. Maрченко, A.M. Негрійко, T.Н. Смірнова, I.В. Maцнєв

Інститут фізики Національної Академії наук України 46, проспект Науки, 03680 Київ, Україна

Анотація. Для досягнення максимальної ефективності напівпровідникового лазера із зовнішнім резонатором в режимі одночастотної генерації необхідно мінімізувати втрати в оптичній системі для вихідного пучка і забезпечити оптимальний рівень частотно-селективного зворотнього зв’язку. У даній роботі ми досліджували схему зовнішнього резонатора діодного лазера на основі фазової об’ємної голографічної гратки (VHG). Кутова та спектральна селективність голографічної гратки дозволяє плавно регулювати оптичний зворотній зв’язок при низьких втратах в резонаторі і може використовуватися для звуження спектра діодних лінійок та матриць. Досліджено оптимальні параметри VHG та температурна залежність спектра діодної лінійки, розроблено пропозиції щодо дизайну VHG.

Ключові слова: діодний лазер, спектр, температура, зовнішній резонатор, об’ємна голографічна гратка.

Текст статті (PDF)


Назад до 21 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.