Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (4), P. 379-384 (2020).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo23.04.379


Прояв ефекту каналювання при виготовленні JFET транзисторів
В.Г. Вербицький1, С.В. Воєводін1, В.В. Федулов2, Г.В. Калістий2 , Д.О. Вербицький1

1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 37, просп. Перемоги, 03056 Київ, Україна,
2Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 41, просп. Науки, 03680 Київ, Україна
E-mail: v.g.verbitskiy@gmail.com

Анотація. Запропонована робота охоплює завдання таких областей, як зменшення вхідних струмів та напруги зміщення інтегрованих операційних підсилювачів (ІС OA), виготовлених за технологією BiFET, перспектива використання транзисторів JFET у технології цифрових схем, технологія Si CMOS на 22-нм рівні і вище, виготовлення біполярних транзисторів на надтонких шарах активної бази та емітера, що збільшує стійкість ІМС до зовнішніх впливів. Основним методом експериментального дослідження каналювання є побудова профілів розподілу домішок за допомогою SIMS. У цій роботі для вивчення ефекту каналювання бору та фосфору в кремнії був вибраний метод побудови поверхні відгуку струму насичення JFET для кремнієвої пластини. Вибір методу базувався на високій чутливості напруги відсічки та струму насичення транзистора JFET до товщини каналу та концентрації домішок у ньому, відносній простоті експлуатаційних характеристик та практичних перевагах у вдосконаленні технології BiFET.

Ключові слова: іонна імплантація, імплантер, каналювання, JFET, BiFET.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.