Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (4), P. 408-414 (2020).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo23.04.408


Моделювання структури світлодіодів In0.17Ga0.83N/InxGa1–xN/AlyGa1–yN на підкладці ScAlMgO4/ (0001) для випромінювання червоного кольору високої інтенсивності
S. Hussain*, Md.M. Rahman and Md.T. Prodhan

Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh
*Corresponding author e-mail: sakhawat@du.ac.bd, mobile: +8801716865552

Анотація. Створена модель структури світлодіода In0.17Ga0.83N на підкладці ScAlMgO4 (0001) для випромінювання червоного кольору високої інтенсивності. Великий вміст індію (In > 15%) у полярній квантовій ямі c-площини (КЯ) для випромінювання з більшою довжиною хвиль погіршує структурні та оптичні властивості світлодіодів через індуковану енергію деформації та квантовий ефект Штарка. Щоб компенсувати ці ефекти, на КЯ шар товщиною 3 нм із вмістом In 35% нанесено шар AlyGa1–yN товщиною 2 нм із вмістом Al 17%, що дозволило зменшити щільність дефектів і підвищити інтенсивність червоного випромінювання при 663 нм, ніж у світлодіодів n0.17Ga0.83N/InxGa1–xN, вирощених на підкладці ScAlMgO4 (0001). Це було продемонстровано шляхом моделювання. Ця структура світлодіода має досконалу рівноважну сталу решітки (aeq = 3,249 Å) і вищі значення логарифмічної сили осцилятора (Γ = –0,93).

Ключові слова: світлодіод на ScAlMgO4 (0001) підкладці, випромінювання червоного кольору, рівноважна стала решітки, сила осцилятора, AlGaN шар

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.