Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (3), P. 267-270 (2020).
https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.267


Вивчення структурних, електричних та оптичних властивостей монокристала MoRe0.001Se1.999
A.M. Vora

Department of Physics, University School of Sciences, Gujarat University, Navarangpura, Ahmedabad 380009, Gujrat, India E-mail: voraam@gmail.com

Анотація. У цій роботі повідомлено про структурні, електричні та оптичні властивості монокристала MoRe0.001Se1.999, вирощеного методом прямого пароперенесення. Структуру кристала проаналізовано методом рентгенівської дифракції, визначено його параметри решітки a і c та виміряно рентгенівську густину. Отримані дані з вимірювання ефекту Холла та термоелектричної потужності підтверджують, що цей кристал є р-типу. Для цього напівпровідного матеріалу також проводилися прямі та непрямі вимірювання забороненої зони. Було встановлено, що легування ренієм значно впливає на властивості монокристала MoSe2.

Ключові слова:: монокристал, метод прямого пароперенесення, структурні, електричні та оптичні властивості.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (3)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.