Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (4), P. 355-360 (2020).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo23.04.355


Пружні властивості твердого розчину CdTe1–xSex (x = 1/16): Дослідження з перших принципів
H.A. Ільчук1, Д.В. Корбутяк2, А.І. Кашуба1*, Б. Андрієвський3, І.М. Купчак2, Р.Ю. Петрусь1, І.В. Семків1

1Львівський національний політехнічний університет, кафедра загальної фізики вул. Бандери, 12, 79646 Львів, Україна
2Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України просп. Науки, 45, 03680 Київ, Україна
3Koszalin University of Technology, Faculty of Electronics and Computer Sciences Sniadeckich str. 2, 75-453 Koszalin, Poland
*E-mail: AndriyKashuba07@gmail.com

Анотація. Досліджено пружні властивості твердого розчину CdTe1–xSex (x = 1/16) в рамках розрахунків теорії функціонала густини. Структура зразка побудована на вихідній бінарній сполуці CdTe, яка кристалізується в кубічній фазі. Модуль Юнга, модуль зсуву, об’ємний модуль та коефіцієнт Пуассона обчислено теоретично. За результатами коефіцієнтів пружності отримано значення акустичної швидкості та температури Дебая. Отримані значення добре узгоджуються з експериментальними даними.

Ключові слова: твердий розчин, пружні властивості, акустична швидкість, температура Дебая.

Текст статті (PDF)


Назад до 23 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.